Ljuskällor

 

Ljuskällor:

Behovet av ljus/belysning är högst individuellt och kan därför

inte regleras av standarder. Med tanke på att alla människor

har olika behov av belysning, har olika smak vad det gäller

ljusfärg samt är i varierande grad känsliga för ljusnivåer ska

tveklöst bra belysningsplanering göras i samråd med användare.

LED (Light Emitting Diode) blir allt vanligare som ljuskälla i

olika utföranden. LED-ljuskällor innebär många fördelar

ur ett hållbarhetsperspektiv såsom energieffektivitet

och miljöhänsyn.

Utvecklingen av LED går snabbt med bättre prestanda, kvalitet

och lägre pris som resultat. Men man får fortfarande vad man

betalar för.

Copyright © All Rights Reserved