Hantering

 

Hantering:

LED alstrar värme, dock inte i ljusets riktning. Vid höga effekter kan

det försvåra hanteringen av armaturen samt diodernas prestanda.

Det är därför viktigt att avleda den alstrade värmen utan att hanteringen av armaturen försvåras.

Med tanke på att det i vissa fall finns tillfällen då en och samma

armatur hanteras av flera olika personer med varierande behov av exempelvis ljusstyrka är det önskvärt att det går att dimmra armaturen samt variera riktning.

Copyright © All Rights Reserved